Bismillahirrohmaanirrohiim

3188. FIQIH MU'AMALAH : HUKUM MENYEWAKAN BARANG YANG DISEWA


PERTANYAAN :

> Zhaviera Ad Dhimyathi
Assalamu'alaikum.. bagaimana hukumnya menyewakan barang yang disewa ?

JAWABAN :

1. Ubaid Bin Aziz Hasanan 
Waalaikum salam, menurut madzhab Imam Syafi'i dan Hanbali : boleh apabila barang yang disewa sudah qobd ( sudah ada ditangan pihak penyewa aqadnya sudah selesai) maka boleh bagi pihak penyewa menyewakan kembali barang yang disewa kepada orang lain.
ibarat : Mughni Ibnnu Qudamah 8/278

ﻓﺼﻞ : ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻬﺎ
. ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻤﺪ . ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ، ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ ، ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ، ﻭﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ .

Fasal : boleh bagi pihak penyewa menyewakan kembali apabila barang yang disewa ketika sudah diterima seperti yang di nash oleh imam ahmad bin hanbal, adapun ini juga pendapatnya said bin al musayyab,ibnu sirin,mujahid ikrimah ,abi salamah bin abdur rahman,nakho'i, sya'bi,at tsauri, imam syafi'i, dan ashab ar aro'yi (ashab dawud ad dhohiri) wallahu a'lam

2. Abdullah Afif
Nambah ta'bir dikit , hukumnya boleh jika barang sudah diterima karena ijaroh / sewa menyewa itu seperti jual beli

فصل وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر 

sumber : Kitab al-Muhadzdzab 1/403

Wallaahu A'lam bis showab.

LINK DISKUSI :
.

PALING DIMINATI

Back To Top