Bismillahirrohmaanirrohiim

2800. FIQIH ZAKAT : ZAKAT DENGAN HARTA CURIAN

PERTANYAAN :

Arif Rahman
Bagaimana hukum zakat menggunakan harta curian ?

JAWABAN :

> Brojol Gemblung
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ - ﻣﺤﻴﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ - ﺝ - ٩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣٥٢ - ٣٥٣: 

ﻓﺮﻉ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺇﻻ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﺤﺾ ﻓﻼ ﺣﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺮﺍﻡ ﻣﺤﺾ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻥ ﺃﺑﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ .

Sub Bahasan : Imam al-Ghazali berkata : Apabila ditangan seseorang hanya ada harta haram yg murni maka tidak ada keharusan untuk berhaji, mengeluarkan zakat, dan tidak ada keharusan untuk membayar tebusan yg bersifat hartawi. Namun apabila harta syubhat itu bukan harta haram yg murni, maka wajib atasnya untuk melakukan ibadah haji jika harta tersebut masih dalam kuasanya, karena harta tersebut dihukumi sebagai miliknya, begitupun sisa hartanya.

Ini ada keterangan dari Ihya` yg jelas menyatakan tidak sah bersedekah dg harta haram. Dan dalam hal yg dipertanyakan bisa disamakan dengannya.

ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺝ 2 ﺹ 91 :

ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻭﻻﻳﺼﺢ. ﺇﻫـ

Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat itu haram, dan mensedekahkannya juga tidak boleh dan tidak sah.

LINK DISKUSI :
DOKUMEN FB :
.

PALING DIMINATI

Back To Top