Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6074. Biografi Syeikh Abu Al-Hasan Al-Syadzili (593-656H)

PERTANYAAN :


Assalamualaikum. Saya Sedang Mencari Silsilah Keturunan Pendiri Thoriqah Syadzili Yaitu Abul Hasan Asy-Syadzili. Jika Ada Yang Tahu Mohon Komen Atau Kasih Linknya. Matur Nuwun. [Âbah Hawa].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Kalau keluarga keturunan imam Asy-Syadzili kami belum tahu, yang sudah masyhur dikenal keturunan dari keluarga Thoriqoh itu keluarga Al-Jailani, At-Tijani dan As-Sa'di.  Berikut biografi Syeikh Abu Al-Hasan Al-Syadzili(593-656H) :

Syeikh Abul Hasan Asy-Syazili (bahasa Arab: أبو الحسن الشاذلي) (lahir Ghumarah, Maroko, 593H/1197 - wafat Humaitsara, Mesir, 656H/ 1258M) adalah pengasas Tarekat Syadziliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Beliau lahir di desa Ghumarah, dekat kota Sabtah, daerah Maghribi (sekarang termasuk wilayah Moroko, Afrika Utara) pada tahun 593 H/1197 M.Amalan doanya yang paling terkenal ialah Hizbul Bahr. Anak murid beliau yang paling utama ialah Imam Abul Abbas al-Mursi. Namanya lengkapnya adalah Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah pendiri Tarekat Syadziliyah. Nasab atau garis keturunan Abul Hasan Asy-Syadzili bersambung sampai dengan Rasulullah SAW.
Berikut ini nasab Abu Hasan Asy-Syadzili: Abul Hasan, bin Abdullah Abdul Jabbar, bin Tamim, bin Hurmuz, bin Hatim, bin Qushay, bin Yusuf, bin Yusya', bin Ward, bin Baththal, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Isa, bin Muhammad, bin Hasan, bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah binti Rasulullah Saw
Sebagian besar sumber yang berbicara tentang sejarah Asy-Syadzili sepakat bahwa dia lahir di negeri Maghribi pada tahun 593 H (1197 M), di sebuah desa yang bernama Ghumarah, dekat kota Sabtah (sekarang kota Ceuta,berdekatan Sepanyol di Afrika Utara). Dia tumbuh di desa ini. Dia menghafal Al-Quran Al-Karim dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian dia pergi ke kota Tunisia ketika masih sangat muda. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Syadzilah. Oleh kerana itu, beliau dinisbatkan kepada desa tersebut meskipun dia tidak berasal dari sana, sebagaimana dikatakan oleh penulis al-Qamus. Ada juga yang mengatakan bahawa beliau dinisbatkan kepada desa tersebut kerana beliau tekun beribadah di sana.

Ciri-ciri pribadi:

Asy-Syadzili berkulit sawo matang, berbadan kurus, perawakannya tinggi, pipinya tipis, jari-jari kedua tangannya panjang, dan lidahnya fasih serta perkataannya baik. Dia tidak terlalu membatasi diri dalam makan dan minum. Dia selalu mengenakan pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Dia tidak pernah terlihat memakai baju-baju bertampalan sebagaimana yang dipakai oleh sebagian sufi, bahkan selalu mengenakan pakaian bagus. Beliau menyukai kuda, memelihara, dan menungganginya. Dia selalu menasihatkan untuk bersikap sederhana.Syekh Abu Hasan Al Syadzili tentu tidak ada yang meragukan kezuhudannya, beliau adalah seorang mursyid bahkan pengasas dari aliran tarekat Syadziliyah namun kehidupan beliau sangat memperhatikan pakaian dan penampilan. Rumah beliau bagus, tanah pertaniannya luas, dan memiliki kuda-kuda yang kuat dan tegap. Kerana baginya kesufian adalah gerak batin seorang hamba, harta dan kekayaan boleh ada ditangan tetapi jangan sampai melekat dan ada di dalam hati.

Antara guru-gurunya:
1. Syekh Shalih Abi al-Fath al-Wasithi
2. Syekh Shiddiq al-Qutb al-Ghauts Abi Muhammad Abdus Salam bin Masyisy al-Syarif al-Hasani al-Qutb al-Akbar Maghrib
3. Syekh Abdus Salam dll.

Murid-muridnya:
1. Izzudin bin Abdus Salam
2. Ibnu Daqiq Al-‘Id
3. al-Hafidz Al-Mundziri
4. Ibnu al-Hijab
5. Ibnu Sholah
6. Ibnu Usfur dan beberapa murid beliau yang lain di madrasah al-Kalamiyyah

Karya-karyanya:

Syekh Abu Hasan as-Syadzili, tidak meninggalkan sebuah berbentuk kitab dalam bidang tasawuf, namun beliau meninggalkan hal besar yang berbentuk laku (Tarekat Syadziliyah) dan Hizb (Hizb An-Nashr, Hizb Bahr, Hizb Barr, Hizb Andarun Hizb tawasul dan lainnya)
Adapun kitab inti yang menjadi rujukan pengajaran tasawuf Syekh Abu Hasan As-Syadzili adalah
1. Khatamul Auliya’ karya Al-Hakim Al-Tirmizi,
2. al-Mawaqif wa al-Mukhotobah karya Muhammad Bin Abdul Jabbar An-Niffari,
3. Qutuul Qulub karya Abi Thalib Al-Makky,
4. Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali,
5. as-Syifa’ karya Qodhi Iyadh,
6. Ar-Risalah Qusyairiyah karya Imam Qusyairi dan
7. Muharrah Al-Wajiz Ibnu Athiah.

Salasilah tarekat Syaziliyyah:

Imam Abul Hasan asy-Syazili kemudian hari menerima ijazah dan bai’at sebuah thoriqot dari asy Syekh Abdus Salam yang rantai silsilah thoriqot tersebut sambung-menyambung tiada putus sampai akhirnya berhujung kepada Allah SWT. Silsilah tariqat ini urutannya adalah sebagai berikut :
Beliau, asy Syekh al Imam Abil Hasan Ali asy Syadzily menerima bai’at thoriqot dari :
1. Asy Syekh al Quthub asy Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisy, Beliau menerima talqin dan bai’at dari
2. Al Quthub asy Syarif Abdurrahman al Aththor az Zayyat al Hasani al Madani, dari
3. Quthbil auliya’ Taqiyyuddin al Fuqoyr ash Shufy, dari
4. Sayyidisy Syekh al Quthub Fakhruddin, dari
5. Sayyidisy Syekh al Quthub NuruddinAbil HasanAli, dari
6. Sayyidisy Syekh Muhammad Tajuddin, dari
7. Sayyidisy Syekh Muhammad Syamsuddin, dari
8. Sayyidisy Syekh al Quthub Zainuddin al Qozwiniy, dari
9. Sayyidisy Syekh al Quthub Abi Ishaq Ibrohim al Bashri, dari
10. Sayyidisy Syekh al Quthub Abil Qosim Ahmad al Marwani, dari
11. Sayyidisy Syekh Abu Muhammad Said, dari
12. Sayyidisy Syekh Sa’ad, dari
13. Sayyidisy Syekh al Quthub Abi Muhammad Fatkhus Su’udi, dari
14. Sayyidisy Syekh al Quthub Muhammad Said al Ghozwaniy, dari
15. Sayyidisy Syekh al Quthub Abi Muhammad Jabir, dari
16. Sayyidinasy Syarif al Hasan bin Ali, dari
17. Sayyidina’Ali bin Abi Tholib, karromallahu wajhah, dari
18. Sayyidina wa Habibina wa Syafi’ina wa Maulana Muhammadin, shollollohu ‘alaihi wa aalihi wasallam

Setelah menerima ajaran dan baiat tarekat ini, dari hari ke hari Beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahsia-rahsia Ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula Beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudera hakekat dan ma’rifatulloh. Hal ini, selain berkat dari keagungan ajaran tarekat itu sendiri, juga tentunya kerana kemuliaan barokah yang terpancar dari ketaqwaan sang guru, asy Syekh Abdus Salam bin Masyisy, rodhiyAllahu ‘anh.

Wafat :
Syekh Abu Hasan As-Syadzili meninggal pada tahun 656 H/ 1258 M dan dimakamkan di Humaitsara, Wilayah Bahr Ahmar. Sebelum meninggal, beliau sering menunaikan haji setiap tahun.

Sumber :
1. Ibn Abi al-Qasim al-Humairi: "Jejak-jejak Wali Allah"
2. MANAQIB SANG QUTUB AGUNG, Sejarah kehidupan sulthonul auliya’ is syayyidi syaikh Abil Hasan asy Syadzily
3. Artikel oleh fb Ustaz Iqbal Zain

Wallohu a'lam. [ Ridhuan Abu Bakar via Muhammad Zainidahlan Ad Dimya ]