Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6059. BOLEHKAH ZAKAT TIJAROH ( PERDAGANGAN ) DIBAYARKAN TIAP BULAN ?

PERTANYAAN :


Assalamualaikum. Poro ustadz poro yai Nderek tanglet : Bolehkan zakat perdagangan dibayar tiap bulannya ? artinya tidak nunggu haul. Mekaten matur nuwun. [Oedeen Othok Owok].

JAWABAN :

Waalaikumsalam.wr.wb. Boleh menyegerakan / ta'jil zakat perdagangan, bila sekiranya dihitung sampai haulnya melebihi atau sampai nishobnya, karena haul pada tijaroh itu merupakan syarat bagi wajib zakat, sedangkan yang mewajibkan zakat tijarah adalah Nishab sebagai asbab. Maka dari itulah, zakat perdagangan boleh hukumnya dikeluarkan sebelum waktu wajibnya (sebelum haul), tidak disyaratkan berlalu haul lebih dulu, asalkan nilai barang dagangannya sudah mencapai nishab dan tidak berkurang dari nishab. Inilah pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, juga pendapat Imam Abu Ubaid dan Imam Ishaq bin Rahawaih. Inilah yang lebih rajih (kuat) dalam masalah ini, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang melarangnya, seperti Imam Sufyan Tsauri. (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 23/243; Imam Syaukani, Nailul Authar, hlm. 816).

Dalil bolehnya mengeluarkan zakat perdagangan sebelum waktu wajibnya (sebelum haul), adalah hadits-hadits Nabi SAW, di antaranya :

Pertama, hadits dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata,”Al ‘Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyegeraan zakatnya sebelum haulnya. Maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah (keringanan) dalam hal yang demikian itu.” (HR Tirmidzi no 673 dalam Sunan At Tirmidzi, dan Al Hakim no 5431 dalam Al Mustadrak ‘Ala Al Shahihain. Hadits ini dinilai sahih oleh Imam Al Hakim dan penilaian ini disepakati oleh Imam Dzahabi).

Kedua, hadits dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Umar, ” Sesungguhnya kita telah mengambil zakat dari Al ‘Abbas pada tahun yang awal (lalu) untuk tahun ini. (‘aamal awwali li al ‘aami).” (HR Tirmidzi no 674 dan Al Daruquthni no 2033).
Berdasarkan hadits-hadits seperti inilah, Imam Syaukani berkata,”Boleh hukumnya menyegerakan membayar zakat sebelum berlalunya haul, walaupun untuk dua haul (dua tahun). Inilah pendapat Syafi’i, Ahmad, Abu Hanifah, juga pendapat Al Hadi dan Al Qasim.” (Imam Syaukani, Nailur Authar, hlm. 816).

Kesimpulannya, boleh hukumnya mengeluarkan zakat perdagangan sebelum waktu wajibnya (sebelum haul), tidak disyaratkan harus berlalu haul lebih dahulu, asalkan nilai barang dagangannya sudah mencapai nishab dan tidak berkurang dari nishab. Wallahu a’lam. [Muh Jayus, Tgk Hasbouh, Jauhari Anwar].

Referensi :
نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ١٧٨
وَخرج بِالزَّكَاةِ العينية زَكَاة التِّجَارَة فَيجوز التَّعْجِيل فِيهَا بِنَاء على مَا مر من أَن النّصاب فِيهَا مُعْتَبر بآخر الْحول فَلَو اشْترى عرضا قِيمَته مائَة فَعجل زَكَاة مِائَتَيْنِ مثلا أَو قِيمَته مِائَتَان فَعجل زَكَاة أَرْبَعمِائَة وَحَال الْحول وَهُوَ يُسَاوِي ذَلِك أَجزَأَهُ وَكَأَنَّهُم اغتفروا لَهُ التَّرَدُّد فِي النِّيَّة إِذْ الأَصْل عدم الزِّيَادَة لضَرُورَة التَّعْجِيل وَإِلَّا لم يجز تَعْجِيل أصلا لِأَنَّهُ لَا يدْرِي مَا حَاله عِنْد آخر الْحول

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٢٤٨
وجاز للمالك دون الولي تعجيلها أي الزكاة قبل تمام حول لا قبل تمام نصاب فى غير التجارة

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٠/٢
(وقوله: في غير التجارة) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها، وذلك لأن انعقاد حولها لا يتوقف على تمام النصاب - كما تقدم في مبحثها - فلو اشترى عرضا لها لا يساوي مائتين، فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما، أجزأ المعجل.

LINK ASAL :
web.fb.com/groups/piss.ktb/3555520154470767