Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3666. KAJIAN KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI bil ikhtishor (BAG-16)


KITAB AS SYAMAIL KARYA IMAM TURMUDZI bil ikhtishor


45. BUDI PEKERTI RASULULLOH
عن عائشة، أنها قالت: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزىء بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح».

"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji, beliau tidak membiarkan kekejian, tiada
mengeluarkan suara keras di pasar-pasar dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Beliau suka memaafkan dan berjabat tangan."(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Muahammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq, dari Abi `Abdullah al Jadali, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)

عن عائشة، قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة».

"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, kecuali tatkala beliau berjihad fi sabilillah. Beliau pun tidak pernah memukul pembantu dan wanita."(Diriwayatkan oleh Harun bin Ishaq al Handzani, dari `Ubadah, dari Hisyam bin `Urwah, dari bapaknya, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)

عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا».

"Aku mendengar Jabir bin `Abdullah r.a. berkata: `Tak pernah kudengar Rasulullah shollallohu alaihi wasallam dimintai sesuatu, kemudian beliau berkata "tidak".'(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari `Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan,yang bersumber dari Muhammad bin al Munkadir r.a.)

عن أنس بن مالك قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد».

"Nabi shollallohu alaihi wasallam. tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok."(Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id, dari Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)

عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها».

"Sesungguhnya Nabi shollallohu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas hadiah."(Diriwayatkan oleh `Ali bin Khasyram dan lainnya, dari `Isa bin Yunus, dari Hisyam bin `Urwah, dari bapaknya, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)


46. SIFAT MALU RASULULLOH
عن أبي سعيد الخدري قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه».

"Nabi shollallohu alaihi wasallam . sangat malu melebihi anak dara pada pingitannya. Apabila beliau tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahuinya dari perubahan air mukanya."(Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abu Daud, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari `Abdullah bin Abi `Utbah, yang bersumber dari Abu Sa'id al Khudri r.a.)

قالت عائشة: «ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو قالت: «ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط».

`Aisyah berkata :"Aku tidak pernah memandang kemaluan Rasulullah shollallohu alaihi wasallam." Atau ia berkata :"Sekali-kali aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah shollallohu alaihi wasallam "(Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Musa bin `Abdullah bin Yazid al Khathimi, dari Maula `Aisyah, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)


47. BEKAM RASULULLOH
سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة»، أو «إن من أمثل دوائكم الحجامة».

"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berbekam, yang membekamnya adalah Abu Thaibah, maka beliau memerintahkan untuk memberinya dua sha'* makanan. Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berbicara kepada tuannya (tuan tukang bekam), lalu mereka mengugurkan kharajnya*."Rasulullah shollallohu alaihi wasallam .bersabda :"Sesungguhnya cara pengobatan kalian yang paling afdhal ialah berbekam." Atau (perawi ragu) :"Sesungguhnya cara pengobatan kalian yang utama adalah berbekam."(Diriwayatkan oleh `Ali bin Hujr, dari Isma'il bin Ja'far, dari Humaid, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)

• Abu Thaibah adalah nama panggilan bagi Nafi', ia adalah budak Bani Haritsah atau budak kepunyaan Abu Mas'ud al Anshari.
• Sha'(gantang) adlah takaran. Satu Sha'sama dengan empat mud, sedangkan satu mud sama dengan tujuh ons.
• Kharaj ialah suatu kesepakatan antara tuan dengan budak untuk membayar kepada tuannya sejumlah uang, sewaktu budak tidak bekerja pada tuannya.

Dalam peristiwa ini Abu Thaibah seharusnya membayar tiga Sha', tapi karena ia telah membayar dua Sha', hasil membekam Rasulullah shollallohu alaihi wasallam Maka yang satu Sha'lagi digugurkan oleh tuannya setelah Rasulullah shollallohu alaihi wasallam berbicara dengan tuannya.

عن علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره».
.
"Nabi shollallohu alaihi wasallam berbekam dan memerintahkan kepadaku (untuk membayar), maka kuberikan pada tukang bekam upahnya."(Diriwayatkan oleh `Amr bin `Ali, dari Abu Daud, dari Waraqa' bin `Umar, dari `Abdil A'la, dari Abi Jamilah, yang bersumber dari `Ali RA)

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين».

"Rasulullah shollallohu alaihi wasallam pernah berbekam pada dua urat leher dan tengkuk. Beliau berbekam pada tanggal 17,19, dan 21."(Diriwayatkan oleh `Abdul Quddus bin Muhammad al `Athar al Bashri, dari `Amr bin `Ashim, dari Hamman, dan diriwayatkan pula oleh Jarir bin Hazm, keduanya menerimanya dari Qatadah, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)


LINK ASAL :