Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3537. HUKUM MEMBIUS HEWAN YANG AKAN DISEMBELIH

PERTANYAAN :

Sebentar lagi musim qurban ! Bolehkah menyembelih hewan qurban atau lainnya dengan terlebih dahulu dilakukan pembiusan agar hean tersebut tidak berontak dan liar? [Ahmad Wahyudin].

JAWABAN :

Pertanyaan Hukum Binatang Dipingsankan Sebelum Disembelih : Sukacita merujuk salinan keratan akhbar bertarikh 17hb Juni, 1995 mengenai pendapat Profesor Dr. Hamka tentang cara penyembelihan yang mendekati kehendak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Di dalam keratan akhbar itu juga tertulis mengenai Pakar Rujuk Khidmat Nasihat, Institut Dakwah dan Latihan Islam Malaysia (INDAH), Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Bunyamin Abu Bakar, mengesahkan bahawa binatang ternak boleh dipengsankan seperti dibius terlebih dahulu sebelum disembelih dengan syarat binatang itu tidak mati kerana dibius sebaliknya mati karena disembelih. Apakah pandangan Islam mengenai perkara ini ?

Jawaban : Kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah rahmat kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan bahkan rahmat kepada sekalian yang wujud di alam ini. Firman Allah Ta'ala:

وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلعَالَمِينَ ( الأنبياء: 107)

Tafsirnya: “Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi sekalian alam.”. (Surah Al-Anbiya': 107)

Cara Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, malah juga hubungan manusia dengan binatang dan seluruh alam ini, adalah bukti kerahmatan itu. Umpamanya sewaktu melakukan penyembelihan binatang, Islam telah memberi garis pandu yang lengkap bagaimana melakukannya. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam daripada Abu Ya’la Syaddad Ibnu Aus Radhiallahu ‘anhu:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ (رواه مسلم)

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan ke atas tiap-tiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh elokkanlah pembunuhan itu, dan apabila kamu menyembelih maka elokkanlah penyembelihan itu, dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya dan hendaklah dia menselesakan binatang sembelihannya.”. (Hadis riwayat Muslim).

Dalam hubungan ini, Islam telah menentukan rukun-rukun dan syarat-syarat sembelihan itu sebagaimana huraiannya yang berikut:

Rukun menyembelih itu ada empat:
i. Penyembelih
ii. Binatang yang disembelih
iii. Alat untuk menyembelih
iv. Penyembelihan (perbuatan menyembelih)

Setiap rukun ini mempunyai syarat-syaratnya yang tertentu :

1. Penyembelih
Syarat penyembelih itu hendaklah seorang Islam atau Ahli Kitab (yang memenuhi syarat hakiki orang Ahli Kitab sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama Al-Syafi‘iyyah).
Tiada halal sembelihan orang Majusi (penyembah api), penyembah berhala, orang murtad dan lain-lain daripada orang kafir yang tiada mempunyai kitab agama Allah. (Kitab Al-Majmu’ 9/84)

2. Binatang yang disembelih
Syarat binatang yang disembelih itu ialah:
1. Binatang darat yang halal dimakan.
2. Zhann (sangkaan) terhadap binatang, bahwa ada padanya hayâh mustaqirrah pada permulaan penyembelihan kecuali binatang yang sakit.

Adapun binatang yang sakit atau kehausan tidak disyaratkan ada padanya hayâh mustaqirrah ketika menyembelihnya, memadai sahaja padanya harakah madzbûh ketika menyembelihnya. Tetapi tidak halal jika binatang yang hendak disembelih yang nyawanya pada ketika itu di peringkat harakah madzbûh disebabkan oleh memakan tumbuh-tumbuhan yang membawa kepada maut, pukulan, hentakan dan seumpamanya daripada sebab-sebab yang boleh membawa kepada maul. (Kitab Al-Majmu’ 9/1 00, Fath A’-‘Allâm 4/552 dan I’ânah Al-Thâlibîn 2/346).

Yang dimaksudkan dengan hayâh mustaqirrah itu ialah keadaan binatang yang masih bernyawa dan melihat dan bersuara serta bergerak dengan kehendaknya, dan di antara tanda-tandanya ialah pergerakan yang kuat, pancutan darah, suara rengekan kerongkong dan yang seumpamanya selepas disembelih. Manakala yang dimaksudkan dengan harakah madzbûh ialah keadaan binatang yang tiada lagi ada padanya penglihatan, pergerakan, suara dengan kehendaknya (I’ânah Al- Thâlibîn) atau keadaan binatang yang apabila dibiarkan dengan keadaannya yang sedemikian itu, ia akan mati dengan serta merta. (Fath Al-‘Allâm 4/553)

3. Alat untuk menyembelih
Disyaratkan alat untuk menyembelih itu sesuatu yang boleh memotong dengan ketajamannya selain kuku, gigi dan semua jenis tulang. Maka tidak halal binatang yang disembelih menggunakan tiga jenis alat ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam daripada Rati’ ibnu Khadij Radhiallahu ‘anhu:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَّ وذَُكِِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (رواه البخارى)

Maksudnya: “Apa-apa yang dapat mengalirkan darah serta disebut nama Allah padanya (waktu menyembelih), maka boleh kamu makan, kecuali gigi dan kuku, dan aku akan khabarkan kepada kamu mengenainya, (karena) gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habsyah.”. (Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Majmu’ 9/91, Bahr Al-Mâdzi 11/5)

4. Penyembelihan
Disyaratkan penyembelihan itu:
1.Memotong seluruh halqûm (saluran nafas) dan seluruh mari' (saluran makanan dan minuman).
2.Niat untuk menyembelih ketika melakukan penyembelihan. Jika seseorang memegang pisau di tangannya dan terlepas pisau itu daripada tangannya, lalu terkena leher binatang dan terputus seluruh halqûm dan mari’nya, tidaklah dikira sebagai penyembelihan, karena tidak ada niat untuk melakukan penyembelihan, maka tidak halal memakan daging binatang tersebut. (Mughni Al-Muhtâj 4/276, I’ânah Al-Thâlibîn 2/344).
3.Hendaklah binatang itu mati semata-mata disebabkan oleh penyembelihan (tidak dilakukan satu perbuatan lain yang boleh membawa maut kepada binatang itu ketika disembelih). (Fath Al-‘Allâm 4/554, Kitab Al-Majmu’ 9/99-100).
Apabila telah cukup segala rukun-rukun dan syarat-syarat penyembelihan yang tersebut, maka halallah binatang itu kecuali sembelihan yang dimaksudkan kepada selain Allah atau disebutkan sewaktu menyembelihnya selain nama Allah, walaupun sembelihan itu mencukupi segala rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan. (I’ânah Al- Thâlibîn 2/346, Mughni Al-Muhtâj 4/273).

Dasar perintah ini ialah firman Allah Ta’ala:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ (سورة النحل:115)

Tafsirnya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atas kamu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah.”. (Surah AI-Nahl: 115).

Berdasarkan kepada rukun yang kedua (binatang yang disembelih) dan syarat-syaratnya, maka melemahkan atau memengsankan binatang yang hendak disembelih dengan cara seperti bius, stunning, kejutan elektrik yang tidak membawa kepada maut dan ada padanya hayâh mustaqirrah ketika disembelih, adalah harus pada hukum syara'.

Penggunaan cara bius, stunning atau kejutan elektrik itu hendaklah disahkan dan diperakui oleh orang Islam yang ‘âdil yang pakar atau yang ahli dalam hal ini, bahwa binatang-binatang yang hendak disembelih itu masih dalam keadaan hayâh mustaqirrah, dan tidak menyebabkan penyiksaan terhadap binatang tersebut. Jika perkara melemahkan atau memingsankan binatang itu akan menyiksa binatang tersebut, maka perbuatan yang sedemikian itu adalah haram, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat kepada sesiapa yang melakukan penyiksaan kepada binatang sama ada untuk tujuan menyembelihnya ataupun bukan. Pernah pada satu masa Ibnu ‘Umar Radhiallahu ‘anhu melihat sekumpulan orang melontar seekor ayam yang sengaja ditambatkan, lalu dia berkata:

مَنْ فَعَلَ هَذَا أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا (رواه مسلم)

Maksudnya: “Barangsiapa yang melakukan perkara ini (menyiksa binatang), sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat sesiapa melakukan perkara ini.”.(Hadis riwayat Muslim)

Adapun hukum daging binatang yang disiksa itu, jika ia mati disebabkan oleh siksaan tersebut atau disembelih ketika nyawanya diperingkat harakah madzbûh, maka ia dihukumkan bangkai, manakala jika ia tidak mati karena seksaan dan ada (zhann) sangkaan padanya hayâh mustaqirrah melalui salah satu tandanya seperti pergerakan yang kuat, pancutan darah dan sebagainya selepas disembelih maka dagingnya itu halal dimakan. (I’ânah Al-Thâlibîn 2/347).

Begitulah sikap agama Islam terhadap binatang yang hendak disembelih, dilakukan dengan penuh ihsan sebagaimana hadis yang tersebut di atas yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan ke atas tiap-tiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh maka elokkanlah pembunuhan itu, dan apabila kamu menyembelih maka elokkanlah penyembelihan itu, dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya dan hendaklah dia menselesakan kepada binatang sembelihannya.”. (Hadis riwayat Muslim)

Bahkan ada lagi etika penyembelihan yang amat elok diikuti (disunatkan melakukannya) yang termasuk dalam pengertian ihsan yang disebutkan di dalam hadis tersebut :
1.Memalingkan binatang sembelihannya dan orang yang menyembelih ke kiblat, serta membaca basmalah serta selawat dan salam kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika menyembelih.
2.Mempercepatkan pemotongan halqûm dan mari' ketika menyembelih.
3.Mengiringi binatang sembelihan ke tempat penyembelihan dengan lembut (selayaknya).
4.Memberi minum binatang sembelihan itu sebelum disembelih.
5.Menajamkan pisau tidak diperlihatkan di hadapannya, dan ianya tidak disembelih di hadapan binatang-binatang yang lain.
6.Memotong wadajân (dua urat darah yang di leher), karena ia cepat membawa kepada kematian binatang itu.
7.Jika sudah disembelih binatang itu, tidak segera dilapah dagingnya kecuali setelah ia sampai benar-benar mati dan sejuk tubuhnya.
Wallahu A'lam. [Langlang Buana].

LINK ASAL :
www.jomfaham.blogspot.com

www.fb.com/groups/piss.ktb/836772339678909/