Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3044. MENGENAL ULAMA' DAN WALIYULLAH PEREMPUAN

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum wr wb, di dalam kitab maupun sejarah kita sering menemukan nama nama ulama' ternama dan termasyhur apa bila diteliti dengan seksama maka mayoritas nama ulama' tersebut adalah laki laki. Pertanyaan adalah : Adakah di dalam kitab maupun sejarah itu nama ulama' wanita ? [Wongdeso Ah Sa'id].

JAWABAN :

Wa'alaikum salam wr.wb. Dalam kitab Tobaqotul kubro syaekh Abdul Wahhab as Sya'roni terdapat nama-nama ulama' perempuan yang juga waliyulloh:
1. Mu'adzah al adawiyah
2. Robi'ah al adawiyah
3. Majidah al qurosiyah
4. Sayyidah 'Aisyah binti ja'far as shodiq
5. Istrinya Robah al qisyi
6. Fatimah an naisaburiyah
7. Robi'ah binti ismail
8. Ummu harun
9. Umroh istrinya hubaib
10. Amatul jalil
11. 'Ubaidah binti abi kilab
12. Chufairoh al abidah
13. Sya'wanah
14. Aminah ar romliyah
15. Manfusah binti zaid bin abil fawariz
16. Sayyidah Nafisah putrinya al hasan.

Berikut sedikit Biografinya masing-masing :

1. Mu'adzah al 'adawiyah -semoga Allah meridhoi dan merahmatinya-dulu, ketika masuk waktu siang beliau berkata " ini adalah siangku dimana aku meninggal " maka beliau tidak tidur hingga sore hari.ketika masuk waktu malam beliau berkata : " ini adalah malamku dimana aku meningal " maka beliau tidak tidur hingga waktu subuh.ketika sangat mengantuk mk beliau berdiri kemudian berjalan keliling dlm rumah sambil berkata : " wahai diri, tidur berada di depanmu ." kemudian terus menerus berkeliling dlm rumah sampai subuh karena khawatir meninggal dalam keadaan lupa da tertidur.beliau sehari semalam sholat sebanyak 600 rokaat, tidak pernah mengangkat pandangan ke langit selama 40 tahun dan ketika suaminya telah meninggal beliau tidak pernah mengenakan bantal sebagai alas hingga beliau meninggal.beliau bertemu dengan muadz -semoga Allah meridhoinya- dan aisyah - semoga Allah meridhoinya- dan beliau juga meriwayatkan hadis dari aisyah.

2. Robi'ah al adawiyah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-beliau adalah seorang wanita yang banyak menangis dan bersedih, ketika mendengar tentang neraka maka beliau pingsan bebrapa waktu.beliau penrnah berkata : " istigfar kita membutuhkan istigfar yang lain "beliau biasanya menolak apa yang diberikan oleh orang2 dan berkata : " aku tidak punya kebutuhan dengan dunia "setelah mencapai umur 80 tahun beliau sangat kurus hampir-hampir jatuh ketika berjalan.kain kafan beliau selalu diletakkan dihadapannya.tempat sujud beliau bagaikan tempat genangan air, yaitu dari air matanya.beliau pernah mendengan sufyan as sauri berkata : " aduh..sedihnya "beliau berkata : " aduh..yang sedikit sedihnya, jika engkau banyak sedihnya maka tiada penghidupan disana."manaqib beliau sangatlah banyak dan terkena; - semoga Allah ta'ala meridhoinya-

3. Majidah al qurosiyah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-beliau pernah berkata : " tiada gerakan yang terdengar dan tiada telapak kaki yang diletakan kecuali aku menyangka bahwa aku meninggal dalam bekasnya."beliau berkata : " wahai orang yang berpaling dari memahami, betapa kurangnya penguhuni rumah, mereka di izinkan untuk berpindah tapi mereka malah bingung, mereka berlari pelan-pelan seolah-olah yang dimaksud adalah selain mereka dan izin bukan untuk mereka, padalah tiadalah yang di maksud selain mereka ."beliau berkata : " orang-orang yang taat tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapakan yaitu menempati syurga serta ridhonya Allah yang bersifat kasih sayang kecuali dengan payahnya tubuh "

4. Sayyidah 'Aisyah binti ja'far as shodiq - semoga Allah merahmatinya-beliau di makamkan di babu qurofah mesir.beliau pernah berkata : " demi keluhuran dan ke agungan -Mu jika Engkau masukkan aku kedalam neraka maka aku akan benar-benar mengambil peng-Esa-anku kepadaMu dengan kedua tanganku dan aku berkeliling dengan membawa peng-Esa-an tersebut terhadap ahli neraka dan aku berkata kepada mereka : ' aku telah mengEsakan-Nya kemudian Dia menyiksaku "Beliau meninggal tahun 145 H. semoga Allah meridhoinya-

5. Istrinya Robach al qissy, beliau biasa ibadah malam hari seluruhnya, ketika lewat seperempat malam beliau berkata kepada suaminya : " bangunlah wahai robach untuk melakukan sholat "robach tidak bangun dan beliaupun sholat malam.kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : " bangunlah wahai robach "robach tidak bangun dan beliau pun sholat malam di seperempat malam yang lain,kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : " bangunlah wahai robach "robach tidak terbangun kemudian beliaupun sholat malam di seperempat malam yang lain hingga sempurna semalam.kemudian beliau mendatanginya lagi dan berkata : " wahai robach, gelap gulitanya malamtelah lewat dan engkau masih tertidur, betapa celakanya diriku, siapakah yang menipuku sebab dirimu wahai robach, tiadalah dirimu kecuali orang yang sewenang2 dan durhaka."beliau pernah mengambil jerami dari tanah dan beliau berkata : " demi Allah, dunia itu lebih ringan bagiku daripada jerami ini "beliau ketika telah menjalankan sholat isya' maka beliau mengenakan wawangian dan pakaiannya yang bagus kemudian dia berkata kepada suaminya : " apakah engkau ada kebutuhan ?"jika suaminya menjawab " tidak " maka dia melepas pakaian hiasannya dan sholat sampai fajar - semoga Allah meridhoinya.

6. Fatimah an Naisaburiyah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-dzun nun al misri pernah berkata : " fatimah adalah guruku "beliau pernah berkata : " barang siapa yang tidak muroqobah kepada Allah di setiap keadaanya maka sesungguhnya dia sedang turun dari setiap medan dan berbicara dengan setiap lesan, dan barang siapa yang muroqobah kepada Allah ta'ala di setiap keadaanya maka Allah menjaganya kecuali dari as sidqu, dan Allah menetapkan rasa malu dan keikhlasan kepadanya."beliau berkata : " barang siapa beramal karena Allah, berdasarkan musyahadahnya Allah thdnya maka dia adalah orang yang ikhlas."abu yazid pernah berkata tentang beliau : " aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang seperti fatimah, tiada ku ceritakan suatu maqom dari beberapa maqom kecuali cerita tersebut telah menjadi nyata baginya."beliau meninggal di jalan ketika umroh di makkah tahun 223 H.

7. Robi'ah binti ismail - semoga Allah meridhoinya-dulu beliau biasa beribadah mulai dari awalnya malam hingga akhir malam.beliau pernah berkata : " ketika seorang hamba beramal dengan ketaatan kepada Allah ta'ala maka Allah yang maha perkasa memperlihatkan kepadanya keburukan amalan-amalannya, kemudian hamba tersebut tersibukkan dengan amalan tersebut bukan sibuk dengan makhluk-Nya."beliau dulu puasa tahunan dan berkata : " orang sepertiku tiadalah berbuka di dunia."beliau berkata kepada suaminya : " aku tidak mencintaimu sebagaimana cinta kepada para suami, hanya saja aku mencintaimu sebagaimana cinta kepada saudara."beliau berkata : " tidaklah aku mendengar adzan sama sekali kecuali aku ingat akan panggilan hari kiamat, dan tiadalah aku melihat salju yang turun sama sekali kecuali aku ingat akan terbangya lembaran2, dan tiadalah aku melihat panas kecuali aku ingat akan kumpul di hari kiamat."beliau betkata : " aku sering melihat jin datang dan pergi,aku juga sering melihat bidadari2 yang menutupiku dengan lengan2 bajunya."manaqib beliau sangatlah banyak - semoga Allah meridhoinya-

8. Ummu Harun -semoga Allah meridhoinya-beliau termasuk orang-orang yang takut dan ahli ibadah dan hanya memakan roti saja.beliau pernah berkata : " tiadalah aku merasa senang kecuali dengan masuknya waktu malam , maka ketika siang telah keluar sedihlah aku."beliau biasa beribadah malam seluruhnya , dan ketika waktu sahur tiba beliau berkata : " ruh telah masuk dalam hatiku."suatu kali beliau pernah keluar, kemudian mendengar seseorang berkata : " tangkaplah dia " kemudian beliau pingsan.beliau tidak pernah meminyaki rambutnya selama 20 tahun dan ketika penutup kepalanya terbuka maka rambutnya di temukan seindah2 rambutnya perempuan.ketka ada seekor macan yang menghadangnya di hutan maka beliau berkata : " jika diriku ini adalah rizkimu maka makanlah "kemudian macan tersebut kembali dan menjauh dari beliau .semoga Allah meridhoinya.

9. Umroh istrinya Chubaib - semoga Allah meridhoinya-beliau dulu beribadah malam selurhnya, ketika datang waktu sahur beliau berkata kepada suaminya : " bangunlah wahai lelaki, malam telah pergi dan siang telah datang, bintang di langit telah habis dan rombongan2 sholihin telah berjalan sedngkan engkau tertinggal tidak menyusul mereka."pernah beliau mengeluh sekali mengenai sakit matanya, kemudian di tanyakan kepada beliau : " bagaimana keadaan sakit matamu ?"beliau menjawab : " sakitnya hatiku lebih berat "semoga Allah meridhoinya.

10. Amatul Jalil - semoga Allah meridhoinya -beliau adalah termasuk seorang ahli ibadah yang zuhud, para hli ibadah suatu kali pernah berbeda pendapat mengenai pengertian kewaliyan, kemudian mereka berkata : " mari kita ketempatnya amatul jalil."kemudian mereka berkata kepada beliau " " apa menurut pendapatmu mengenai pengertian dari kewaliyan ?"beliau berkata : " waktu-waktunya seorang wali adalah waktu-waktunya sibuk jauh dari dunia, waktu yang tidak kosong darinya sesuatu selain Allah azza wajalla."kemudian beliau berkata kepada salah seorang dari mereka : " barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa seorang waliyulloh itu mempunyai satu kesibukan selain Allah ta'ala maka dustakanlah dia."semoga Allah meridhoinya.

11. 'Ubaidah binti abi kilab - semoga Allah ta'ala meridhoinya-dulu beliau biasa bolak balik ke malik bin dinar, beliau pernah mendengar seseorang berkata : " seorang yang bertaqwa tidak akan mencapai hakikatnya taqwa hingga tiada sesuatupun yang lebih di cintainya kecuali datang kepada Allah azza wajalla."kemudian beliau jatuh pingsan.beliau pernah berkata : " aku tidak peduli dalam keadaan apa di pagi hari atau di sore hari."dulu orang2 lebih mendahulukan beliau daripada robi'ah.semoga Allah meridhoi keduanya.

12. Chufairoh al abidah - semoga Allah meridhoinya-suatu kali para ahli ibadah mengunjungi beliau, kemudian beliau berkata : "apa yang kalian lakukan ?"mereka berkata : " kami meminta doa darimu "beliau berkata : " jikalau orang2 yang bersalah itu bisu maka orang yang sudah tua kalian tidak akan bicara sebab bisu, tetapi doa adalah sunnah."kemudian beliau berdoa : " semoga Allah menjadikan tempat menetap kalian adalah syurga, menjadikan ingat kematian dariku dan dari kalian terhadap keadaan dan menjaga keimanan kita hingga mati, dan Dia adalah dzat yang maha kasih sayang.

13. Sya' wanah - semoga Allah ta'ala meridhoinya-dulu beliau tidak pernah putus dari menangis, ditanyakan kepada beliau mengenai hal itu, maka beliau menjawab : " demi Allah, sungguh aku suka untuk menangis hingga habis air mataku kemudian aku menangis darah hingga tidak tersisa darah dalam jasadku."beliau berkata : " barang siapa yang tidak mampu untuk menangis maka sayangilah orang-orang yang menangis, karena sesungguhnya orang yang menangis hanya menangis karena pengetahuannya tentang dirinya sendiri , apa yang dipetik darinya dan apa yang datang kepadanya."beliau penah menangis dan berkata : " wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa orang yang dahaga dari kecintaan kepadaMu tidaklah puas selamanya."orang yang penah melayani beliau berkata : " mulai dari jatuhnya pandangan mataku thd sa'wanah aku tidak pernah condong kepada dunia sama sekali sebab berkahnya sa'wanah, dan aku tk penah menganggap kecil seorangpun dari mslimin dalam pandangan kedua mataku."dulu fudhail bin iyadh biasa bolak balik kepada beliau dan meminta doanya.

14. Aminah ar Romliyah - semoga Allah meridhoinya-dulu bisyr bin haris -smoga Allah meridhoinya- pernah mengunjungi beliau .suatu kali bisyr jatuh sakit kemudian aminah mengunjunginya dari ramlah, ketika beliau berada disamping bisyr tiba masuk imam ahmad bin hambal -semoga Allah meridhoinya- mengunjungi bisyr juga.imam ahmad melihat aminah dan berkata kepada bisyr : " siapakan dia ?"bisyr berkata kepada imam ahmad : " beliau adalah aminah ar romliyah, sakitku telah sampai kepadanya kemudian beliau datang menjengukku."imam ahmad berkata : " mintalah kepada beliau agar mendoakan kita."bisyr berkata kepada aminah : " berdoalah kepada Allah untuk kami ."kemudian aminah berdoa : " Yaa Alah, sesungguhnya bisyr bin haris dan ahmad bin hambal meminta selamat kepadaMu dari neraka maka semoa Engkau menyelamatkan keduanya ya Arhamar rohimiin "imam ahmad berkata : "ketika telah masuk waktu malam dilemparkan kepadaku seuah sobekan kertas dari langit yang bertuliskan ' bismillahirrochmaanirrochiim, kami telah melakukan hal itu dan fari kamilah tambahannya."semoga Allah meridhoi mereka.

15. Manfusah putri Zaid bin abil fawaris.dulu ketika putra beliau meninggal, beliau letakkan kepala putranya di pangkuan dan berkata: " demi Allah, pendahuluanmu di depanku lebih baik bagiku daripada pengakhiranmu setelahku, dan kesabaranku thdmu itu lebih utama daripada kesdihaku kepadamu, tetapi perpisahan denganmu adalah kerugian dan sesungguhnya aku mempunyai pengaharapan, semoga Allah membalasmu kebaikan."kemudian beliau bersyair dengan syairnya amr bin ma'di yakrib -semoga Allah meridhoinya-" dan sesunggunya kami adalah kaum yang tidak menetes air matanya # terhadap orang yang meninggal dari kami walaupun punggung kami pecah "

16. Sayidah Nafisah putri al husain bin zaid bin al husain bin ali bin abi tholib -semoga Allah meridhoi mereka-beliau dilahirkan di makkah tahun 145 H, tumbuh dalam ibadah dan menikah dengan ishaq yang dipercaya, mempunyai dua anak yaitu qosim dan ummu kalsum.beliau tinggal di mesir 7 tahun dan meninggal tahun 280 H.suami beliau keluar dari mesir dengan kedua anaknya.beliau dimakamkan di baqi', berdasarkan perbedaan pendapat mengenai hal itu, ini dikatakan oleh ibnu mulaqqin.ketika imam syafi'i memasuki daerah mesir ,beliau sering bolak balik mengunjungi sayyidah nafisah dan imam syafi'i sholat taraweh bersama beliau di masjidnya sayyidah nafisah -semoga Allah meridhoi keduanya-. Wallohu a'lam. [Mas Hamzah].

الطبقات الكبرىتأليف : الشعراني
منهن معاذة العدوية
رضي الله عنها ورحمهاكانت إذا جاء النهار قالت هذا يومي الذي أموت فيه فما تنام حتى تمسي وإذا جاء الليل قالت هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح وكانت إذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول يا نفس، النوم أمامك ثم لا تزاد تدور في الدار إلى الصباح تخاف الموت على غفلة ونوم وكانت تصلي في اليوم والليلة ستمائة ركعة ولم ترفع بصرها إلى السماء أربعين عاماً ولما مات زوجها لم تتوسد فراشاً حتى ماتت، أدركت معاذة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وروت عنها.

ومنهن رابعة العدوية
رضي الله تعالى عنهكانت رضي الله عنها كثيرة البكاء والحزن وكانت إذا سمعت ذكر النار غشي عليها زماناً. وكانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول: مالي حاجة بالدنيا، وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها شن بال تكاد تسقط إذا مشت، وكان كفنها لم يزل موضوعاً أمامها، وكان بموضع سجودها وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها.وسمعت رضي الله عنها سفيان يقول: واحزناه فقالت له: واقلة حزناه ولو كنت حزيناً ما هناك العيش، ومناقبها كثيرة رضي الله تعالى عنها ومشهورة.

ومنهن ماجدة القرشية
رضي الله تعالى عنهاكانت رضي الله عنها تقول: ما حركة تسمع ولا قدم يوضع إلا ظننت أني أموت في أثرها وكانت رضي الله عنها تقول: يا لها من عقول ما أنقصها سكان دار أوذنوا بالنقلة وهم حيارى يركضون في المهلة كأن المراد غيرهم والتأذين ليس لهم ولا عني بالأمر سواهم وكانت رضي الله عنها تقول لم ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان ورضا الرحمن إلا بتعب الأبدان.ومنهن السيدة عائشة بنت جعفر الصادقرحمها اللهالمدفونة بباب قرافة مصر رضي الله عنها: كانت رضي الله عنها تقول: وعزتك وجلالك لئن أدخلتني النار لآخذن توحيدي بيدي وأدور به على أهل النار وأقول لهم وحدته فعذبني.توفيت سنة خمس وأربعين ومائة رضي الله عنها.

ومنهن امرأة رباح القيسي
رضي الله عنهاكانت رضي الله عنها تقوم الليل كله وكانت إذا مضى الربع تقول له قم يا رباح للصلاة فلا يقوم فتقوم، ثم تأتيه وتقول له قم يا رباح فلم يقم فتقوم الربع الآخر، ثم تأتيه وتقول: قم يا رباح فلا يقوم فتقوم الربع الآخر إلى تمام الليل ثم تأتيه وتقول قم يا رباح قد مضى عسكر الليل وأنت نائم، فليت شعري من غرني بك يا رباح ما أنت إلا جبار عنيد.وكانت رضي الله عنها تأخذ تبنة من الأرض وتقول والله للدنيا أهون علي من هذه وكانت إذا صلت العشاء تطيبت ولبست ثيابها ثم تقول لزوجها: ألك حاجة فإن قال لا نزعت ثياب زينتها وصلت إلى الفجر رضي الله عنها.

ومنهن فاطمة النيسابورية
رضي الله تعالى عنهاكان ذو النون المصري رضي الله عنه يقول: فاطمة أستاذتي وكانت رضي الله عنها تقول من لم يراقب الله تعالى في كل حال فإنه ينحدر في كل ميدان ويتكلم بكل لسان ومن راقب الله تعالى في كل حال أخرسه إلا عن الصدق وألزمه الحياء منه، والإخلاص له وكانت تقول: من عمل لله على مشاهدة الله إياه فهو مخلص وكان أبو يزيد يقول: عنها ما رأيت امرأة مثل فاطمة ما أخبرتها عن مقام من المقامات إلا الخبر كان لها عياناً.ماتت في طريق العمرة بمكة سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

ومنهن رابعة بنت إسماعيل
رضي الله عنهاكانت تقوم من أول الليل إلى آخره وكانت رضي الله عنها تقول: إذا عمل العبد بطاعة الله تعالى أطلعه الجبار على مساوئ عمله فتشاغل بها دون خلقه وكانت تصوم الدهر وتقول ما مثلي يفطر في الدنيا، وكانت تقول لزوجها لست أحبك حب الأزواج وإنما أحبك حب الإخوان، وكانت تقول ما سمعت الأذان قط إلا ذكرت منادي يوم القيامة ولا رأيت الثلج قط إلا ذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت حراً إلا ذكرت الحشر، وكانت رضي الله عنها تقول: ربما رأيت الجن يذهبون ويجيئون وربما رأيت الحور العين يستترن مني بأكمامهن.ومناقبها كثيرة رضي الله عنها.

ومنهن أم هارون
رضي الله تعالى عنهاكانت من الخائفين العابدين وكانت تأكل الخبز وحده وكانت تقول: ما أنشرح إلا بدخول الليل فإذا طلع النهار اغتممت وكانت تقوم الليل كله وتقول إذا جاء السحر دخل قلبي الروح. وخرجت مرة فسمعت قائلا يقول خذوها فوقعت مغشياً عليها وما دهنت رأسها بدهن منذ عشرين سنة، وكانت إذا كشفت رأسها وجد شعرها أحسن من شعور النساء، وكانت إذا عرض لها الأسد في البرية قالت له: إن لك في رزقاً فكل فيولي راجعاً عنها رضي الله عنها.

ومنهن عمرة امرأة حبيب
رضي الله تعالى عنهاكانت تقوم الليل، كله فإذا جاء السحر قالت لزوجها قم يا رجل قد ذهب الليل وجاء النهار وانقض كوكب الملأ الأعلى وسارت قوافل الصالحين وأنت متأخر لا تدركهم. واشتكت من عينيها مرة فقيل لها ما حال وجع عينيك، قالت وجع قلبي أشد رضي الله تعالى عنها.

ومنهن أمة الجليل
رضي الله تعالى عنهاكانت من العابدات الزاهدات، واختلف مرة العابدون في تعريف الولاية على أقوال فقالوا امضوا بنا إلى أمة الجليل فقالوا لها ما الذي عندك من تعريف الولاية? فقالت ساعات الولي ساعات شغل عن الدنيا، ساعة لا يتفرغ منها لشيء دون الله عز وجل ثم قال لواحد منهم من حدثكم أن ولياً لله تعالى له شغل بغير الله تعالى فكذبوه رضي الله عنها.

ومنهن عبيدة بنت أبي كلاب
رضي الله تعالى عنهاكانت تتردد إلى مالك بن دينار.وسمعت شخصاً يقول لا يبلغ المتقي حقيقة التقوى حتى لا يكون شيء أحب إليه من القدوم على الله عز وجل فخرت مغشياً عليها، وكانت تقول: لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت وكان الناس يقدمونها على رابعة رضي الله عنهما.

ومنهن حفيرة العابدة
رضي الله عنهادخل عليها العابدون رضي الله عنهم يوماً يزورونها فقالت لهم: ما شأنكم قالوا نسألك الدعاء قالت لو أن الخاطئين خرسوا ما تكلمت عجوزكم من البكم ولكن الدعاء سنة، ثم قالت جعل الله قراكم من نبق الجنة، وجعل ذكر الموت مني ومنكم على بال، وحفظ علينا الإيمان إلى الممات وهو أرحم الراحمين.

ومنهن شعوانة
رضي الله تعالى عنهاكانت رضي الله تعالى عنها لا تفتر عن البكاء فقيل لها في ذلك قالت والله لوددت أن أبكي حتى تنقطع دموعي ثم أبكي دماً حتى لا يبقى جارحة من جسدي فيها دم وكانت تقول من لم يستطع البكاء فليرحم الباكين، فإن الباكي إنما يبكي لمعرفته بنفسه وما جنى عليها وما هو سائر إليه، وكانت تبكي وتقول: إلهي إنك لتعلم أن العطشان من حبك لا يروى أبداً، وكانت التي تخدمها تقول من منذ وقع بصري على شعوانة ما ملت قط إلى الدنيا ببركتها ولا استصغرت في عيني أحداً من المسلمين وكان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يأتيها ويتردد إليها ويسألها الدعاء.

ومنهن آمنة الرملية
رضي الله عنهاكان بشر بن الحارث رضي الله عنه يزورها ومرض بشر مرة فعادته آمنة من الرملة فبينما هي عنده إذ دخل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يعوده كذلك فنظر إلى آمنة رضي الله تعالى عنها فقال لبشر من هذه? فقال له بشر هذه آمنة الرملية بلغها مرضي فجاءت من الرملة تعودني، فقال أحمد لبشر رضي الله عنهما فاسألها تدعو لنا فقال لها بشر: ادعي الله لنا فقالت اللهم إن بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستجيران بك من النار فأجرهما يا أرحم الراحمين، قال الإمام أحمد رضي الله عنه فلما كان من الليل طرحت إلى رقعة من الهواء مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم قد فعلنا ذلك ولدينا مزيد. رضي الله عنهم.

ومنهن منفوسة بنت زيد بن أبي الفوارس
رضي الله تعالى عنهاكانت إذا مات ولدها تضع رأسه على حجرها وتقول والله لتقدمك أمامي خير عندي من تأخرك بعدي ولصبري عليك أولى من جزعي عليك ولئن كان فراقك حسرة فإن في توقع أجرك لخيرة ثم تنشد قول عمرو بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه.وإنا لقوم لا تفيض دمـوعـنـا على هالك منا وإن قصم الظهر

ومنهن السيدة نفيسة ابنة الحسن
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمولدت رضي الله عنها بمكة وكان مولدها سنة خمس وأربعين ومائة ونشأت في العبادة وتزوجت بإسحاق المؤتمن ورزقت منه بولدين القاسم وأم كلثوم وأقامت رضي الله عنها بمصر سبع سنين وتوفيت إلى رحمة الله تعالى سنة ثمان ومائتين وخرج زوجها من مصر بولديها القاسم وأم كلثوم ودفنوا بالبقيع على خلاف في ذلك، قاله ابن الملقن.ولما دخل الإمام الشافعي رضي الله عنه مصر كان يتردد إليها، ويصلي بها التراويح في رمضان في مسجدها رضي الله تعالى عنهما

LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/764677533555057/