Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

1704. HUKUM TAYAMMUM DENGAN MENEMPELKAN TANGAN PADA TEMBOK / KURSI

PERTANYAAN :
Bagaimana tayammum yang benar ?  sering kali saya melihat...ada yang tayamum cukup menempelkan tangan ke tembok/kursi jika di mobil, bukan memakai tanah yang suci. - apakah tayammum nya sah jika seperti itu ? - ibaroh nya juga ? [Agus Ainulyaqin AL-Gifary].
JAWABAN :
Tayamum yang hanya dengan menempelkan tangan ke tembok/kursi itu tidak sah. Dalam madzhab syafi'i sahnya bertayamum hanya dengan menggunakan debu. [ Majmu juz 2 shohifah 245 ].
أماحكم المسألة فمذهبناأنه لايصح التيمم إلابتراب هذاهوالمعروف في المذهب وبه قطع الاصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشفعي وحكي الرفعي عن ابن عبدالله الحناطي بالحاءالمهمالة والنون انه حكي في جوازالتيمم بالذريرة والنورة والزنيخ والاحجارالمدقوقة والقواريرالمسحوقة وأشباهماقولين للشافعي وهذانقل غريب ضعيف شاذمردودوإنماأذكره للتنبيه عليه لئلايغتربه والصحوح في المذهب انه لايجوزإلابتراب وبه قال أحمدوابن المنذيروداودقال الأزهروالقاضي أبوالطيب هوقول أكثرالفقهاءوقال ابوحنيفة ومالك يجوزبكل أجزاءالارض حتي بصخرة مغسولة وقال بعض أصحاب مالك جوزبكل مااتصل بالارض كالخشب والثلج وغيرهماوفي الملح ثلاثة أقوال لاصحاب مالك أحدهايجوز
Kalau tembok atau kursi tersebut berdebu yang memiliki HAMBUR (bledhuk-java-pent.) maka boleh, bila tidak maka tayammumnya percuma dan tidak sah menurut kalangan Syafi'iyyah dan mayoritas ulama Fiqh.
عبارة النهاية وبرمل لا يلصق بالعضو ولو كان ناعما فيه غبار منه ولو بسحقه لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له فلا يصح برمل ولو ناعما لا غبار فيه أو فيه غبار لكن الرمل يلصق بالعضو لمنعه وصول التراب إلى العضو اه زاد المغني ويؤخذ من هذا شرط آخر في التراب وهو أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين
Redaksi dalam kitab an-Nihayah : Dan boleh tayammum dengan pasir dengan syarat yang tidak melekat pada anggota tubuh meskipun halus dan terdapat hamburnya meskipun sudah teramat lembut karena ia tergolong lapisan-lapisan tanah dan debu termasuk bagian didalamnya maka tidak sah tayammum dengan menggunakan pasir meskipun sudah halus yang tidak ada hamburnya (bledhuk-java-pent.), atau yang ada hamburnya hanya saja pasirnya dapat melekat pada anggota tubuh.
Kitab al-Mughni menambahkan keterangan diatas “Dari sini dapat disimpulkan bahwa debu yang digunakan sebagai sarana tayammum disyaratkan harus memiliki hambur yang dapat melekat pada wajah dan kedua tangan saat ditempelkan”. [ Hasyiyah as-Syarwani I/353 ].
أما حكم المسألة فمذهبنا أنه لا يصح التيمم الا بتراب هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الاصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وحكي الرافعى عن أبي عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون أنه حكي في جواز التيمم بالذريره والنورة والزرنيخ والاحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود انما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به والصحيح في المذهب أنه لا يجوز الا بتراب وبه قال أحمد وابن المنذر وداود قال الازهرى والقاضى أبو الطيب هو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل أجزاء الارض حتى بصخرة مغسولة وقال بعص أصحاب مالك يجوز بكل ما اتصل بالارض كالخشب والثلج وغيرهما وفى الملح ثلاثة أقوال لاصحاب: مالك أحدها: يجوز
Sedang mengenai masalah hukum, menurut Madzhab Kami (Syafi’iyyah) tidak sah tayammum kecuali dengan memakai debu, ini yang dikenal dalam madzhab kami dan telah diputuskan oleh para penganut Syafi’iyyah yang telah selaras dengan pernyataan dari Imam Syafi’i.
Imam ar-Rofi’i menghikayahkan dari Abu Abdullah al-Khonaathy akan kebolehan bertayammum memakai dzarirah (tumbuhan berdaun hijau), kapur, warangan, kayu yang dilembutkan, botol kaca yang dihaluskan dan sejenisnya dan ini adalah pendapat yang aneh, dhoif, menyimpang dan tertolak, sengaja kami tuturkan agar tidak terperdaya dengan pendapat tersebut karena pendapat yang shahih menyatakan tidak bolehnya bertayammum kecuali dengan sarana debu seperti pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, Ibn Mundzir dan Imam Daud.
Al-Azhari dan al-Qadhi Abu Thoyyib berkata yang demikian adalah pendapat mayoritas Ulama Fiqh, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata boleh tayammum menggunakan setiap benda-benda bumi hingga batu besar yang telah dicuci sedang pengikut Imam Malik membolehkan memakai setiap benda yang asal mulanya bertemu dengan tanah seperti kayu, es dan sebagainya sedang dalam kebolehan tayammum dengan garam terdapat tiga pendapat dikalangan pengikut Imam Malik yang salah satunya memperbolehkannya. [ Al-Majmu’ ‘Alaa Sarh al-Muhadzdzab II/212 ]. Wallohu a'lam. [Dewi Rosita, Masaji Antoro].
Link Asal :

www.fb.com/groups/piss.ktb/451276558228491/