Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

739. ILMU FIRASAT : KEDUTEN


Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji hanya milik Alloh Dzat yang Maha Mencukupi. Salam semoga terhaturkan kepada para hambanya yang terpilih.
(wa ba'du) kitab ini adalah kitab kecil yang akan menjelaskan tentang kedutannya anggota tubuh yang dibuat oleh Iskandar Dzul Qarnain al Yunani al Hakim 'alaihis salam yang kemudian ditafsiri oleh para ulama' dan para ahli hikmah...
(wa'lam) semoga Alloh memberikan pertolongan kepadaku dan kalian pada apa yang Dia sukai dan ridhoi. Dan semoga Dia menjadikan kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa dan takut kepadaNya.
Kitab risalah ini akan memaparkan keduten yang terjadi pada bagian-bagian tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki.

(Ketika ubun-ubun kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan.

(ketika bagian belakang kepala keduten) maka menunjukkan pada keluar dari kegelisahan.

(ketika ubun-ubun dan kening keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan.

(ketika bagian kanan kepala keduten) maka menunjukkan pada kebaikan dan kelapangan yang sebentar lagi akan didapat.

(ketika bagian kiri kepala keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan perkara yang tidak disukai.

(ketika dua alis mata keduten) maka menunjukkan akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan kemuliaan. Ahli firasat berkata, "akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar."

(ketika alis kiri keduten) maka akan mendapatkan kelapangan, kebahagiaan dan kesenangan.

(ketika alis kanan keduten) maka kelapangan akan menemui dia dan kemulian yang sangat besar.

(ketika bagian diantara dua alis keduten) maka menunjukkan pada kebaikan, sorban yang akan dia pakai dan kemuliaan.

(ketika kelopak mata kanan atas keduten) maka kebaikan akan didapat dari orang yang sangat mulia. Ahli firasat berkata, "begitu juga dikatakan sebagai tanda kesusahan dan sakit."

(ketika kelopak kanan bawah keduten) maka menunjukkan pada tangisan, kesusahan, kegelisahan dan perkara yang tidak disukai akan menimpa. Dikatakan, "menunjukkan pada datangnya orang yang bepergian."