Bismillahirrohmaanirrohiim

5415. KAJIAN KITAB: AHWALUL QUBUR KARYA AL HAFIDZ IBNU ROJAB (Bag.10)

KAJIAN KITAB AHWALUL QUBUR KARYA AL HAFIDZ IBNU ROJAB (Bag.10)
Lanjutan Bab Pertama (7)
فصل
وقد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا ونحن نذكر بعض ما بلغنا من ذلك. روى شبابه بن سوار حدثنا المغيرة بن مسلم، عن حصين، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري، قال كنت ممن دفن ثابت بن قيس بن شماس وكان أصيب يوم اليمامة فلما أدخلناه القبر سمعناه يقول محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم فنظرنا فإذا هو ميت.
Fashlun Allah telah memperlihatkan banyak kejadian atau peristiwa kepada hamba2-Nya yg di kehendaki-Nya dari hal2 yg telah datang dalam hadits2 ini, hingga mereka mendengar dan menyaksikannya dengan jelas. dan kami akan menyebutkan sebagian hal itu yg telah sampai kepada kami.

Syababah bin Sawwar meriwayatkan, telah bercerita kepada kami Al Mughiroh bin muslim dari Hushain dari Abdulloh bin Ubaid Al Anshori berkata :
"dulu aku termasuk diantara orang yg menguburkan Tsabit bib Qais bin Syammas yg gugur dalam perang Yamaamah. ketika kami memasukkanya kedalam kubur kami mendengarnya berkata : 'Muhammad adalah utusan, Abu Bakar adalah orang yg jujur, Umar adalah orang yg syahid, Utsman adalah orang yg penyayang.' kemudian kami melihatnya, ternyata dia telah meninggal."
خرجه أبو عبد الله بن مجلز عن محمد بن عبد الله الأصم عن شبابة بن سوار ابن محمد وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن خلف البزار عن خالد الطحان عن حصين به ولفظه إن رجلا من قتلى مسيلمة تكلم فقال محمد رسول الله أبو بكر الصديق عثمان اللين الرحيم. وخرجه ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن طريف قال مات أخي فلما ألحدوه وانصرف الناس وضعت رأسي على قبره فسمعت صوتا ضعيفا أعرف أنه صوت أخي وهو يقول الله فقال له الآخر فما دينك قال الإسلام.
Abu Abdillah bin Majlaz menerbitkannya dari Muhammad bin Abdulloh Al Ashom dari Syababah bin Sawwar bin Muhammad, dan Ibnu Abid Dunnya menerbitkannya dalam kitab Man 'Asya Ba'dal Maut dari Kholaf AL Bazzar dan Kholid At Thohhan dari Hushain , lafadznya adalah :
" sesungguhnya salah seorang lelaki dari mereka yg dibunuh oleh Musailamah dapat berbicara : 'Muhamad adalah utusan Allah, Abu Bakar adalah orang yg jujur, Utsman adalah orang yg lembut dan penuh kasih sayang."
ومن طريق العلاء بن عبد الكريم قال: مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر قال أخوه فدفناه فلما انصرف الناس وضعت رأسي على القبر فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول من ربك ومن نبيك فسمعت صوت أخي وهو يقول الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي قال الآخر فما دينك قال الإسلام.
Dan dari jalurnya AL 'Ala' bin Abdul Karim berkata :
" seseorang telah meninggal dunia dan ia punya seorang saudara yg lemah pandangannnya. saudaranya itu berkata : ' ketika kami telah menguburkannya, dan orang2 tekah pergi, ku letakkan kepalaku di atas kuburnya tiba2 aku mendengar suara dari dalam kuburan yg berkata : "siapa Tuhanmu? dan siapa Nabimu?"

kemudian ku mendengar suara saudaraku dan ia berkata : "Allah Tuhanku dan Muhammad shollallohu alaihi wasallam adalah Nabiku." yg lain berkata : "apa agamamu?" ia menjawab : "agamaku islam."
وخرجه في كتاب القبور بلفظ آخر وهو قال فإذا أنا بصوت داخل القبر يقول من ربك ومن نبيك فسمعت أخي وعرفته وعرفت صوته قال الله ربي ومحمد نبيي ثم ارتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني فاقشعر جلدي وانصرفت.
Ibnu Abid Dunya menerbitkannya dalam kitab Al Kubur dengan lafadz lain, "saudaranya berkata : ' tiba2 aku mendengar suara dari dalam kubur berkata : "siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu ?"

kemudian ku mendengar saudaraku, ku mengenalinya dan ku mengenali suaranya, berkata : "Allah Tuhanku dan Muhammad Nabiku."

kemudian naiklah suara desingan mirip suara anak panah dari dalam kubur sampai ke pendengaranku, maka merindinglah bulu kudukku kemudian aku pergi."
وقال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب "الروضة" حدثني الفضل بن سهل الأعرج قال أحمد بن نصر حدثني رجل رفعه إلى الضحاك قال توفي أخ لي فدفن قبل أن ألحق جنازته فأتيت قبره فاستمعت عليه فإذا هو يقول ربي الله والإسلام ديني. وروينا من طريق مزداد بن جميل قال قال أبو المغيرة ما رأيت مثل المعافي بن عمران بعدما دفن فسمعته وهو يلقن في قبره وهو يقول لا إله إلا الله فيقول
المعافى: لا إله إلا الله

Abul Hasan Al Barro' Al 'Abdi dalam kitab Ar Roudloh berkata :
" telah menceritakan ke[adaku Al Fadhl bin Sahl Al A'roj berkata . Ahmad bin Nashr menceritakan kepadaku seseorang yg diangkatnya sampai Ad Dlohhak berkata : " saudaraku meninggal dunia kemudian di kuburkan sebelum aku bertemu dengan jenazahnya, lalu ku datangi kuburannya dan ku perhatikan baik2, tiba2 ia berkata : "Allah Tuhanku dan islam agamaku."
dan kami riwayatkan dari jalurnya Mazdad bin Jumail berkata :
" Abul Mughiroh berkata : 'tidaklah ku melihat yg semisal Al Mu'afi bin Imron setelah dikuburkan, kemudian ku mendengarnya sedangkan dia di talqin di dalam kuburnya, dia dituntun membaca : "Laa ilaaha illalloh " Al Mu'affi berkata : "Laa ilaaha illaloh."
Wallohu a'lam. [Ust. Nur Hamzah]
Bersambung...........
----------------------------
Baca kajian sebelumnya di sini:
www.fb.com/islamuna.info/photos/rpd.100008973944400/2143359242561791
Notes:www.fb.com/notes/1869025456453587/

.

PALING DIMINATI

Back To Top