PERTANYAAN :

Sulhi Dores
Apa hukumnya makan daging tokek ? ?

JAWABAN :

> Abdullah Afif 
Dalam kitab Majmu' 9/15 disebutkan :

ومنها) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعطا وهي ملساء تشبه سام أبرص وهى أخس منه واحدتها عطاء وعطانه فكل هذا حرام

WA MINHAA AL WAZAGHU WA ANWAA'UHUU KA HIRBAA' AZHZHAHIIRAH ......... FAKULLU DZAALIKA HARAAMUN

Di antara hasyarat ialah al wazagh (tokek) dan macam-macamnya, seperti hirbaa` zhahiirah (tokek jantan) ... semuanya ini haram.

Link:

Wallaahu A'lam

LINK DISKUSI :
DOKUMEN FB :
 
Top