PERTANYAAN :


Rifkie CLalueemnantiie Diia  

ass. mau nanya . . . apabila s.orng ank laki" mninggl dunia, ttpi ia blum smpt d sunat . . apakah orang tua wjib menyunak ank y tsb dngn cara sunat ghoib/isyarat? . .


.JAWABAN :


1. Maman Fathur Rohman  

Wa'alaikum salaam 
Diterangkan dalam kitab Nailul Authar, kitab Majmu' dan syarah Shaheh Muslim, apabila seorang muslim meninggal sebelum berkhitan, maka terdapat 3 pendapat dari ahli Syafi'iyah, yaitu :

1. Tidak wajib di khitan baik masih kecil atau sudah besar, sebab khitan adalah satu kewajiban yang hilang dengan sebab meninggal. Pendapat ini adalah pendapat yang paling shaheh.

2. Wajib di khitan baik sebelum atau sesudah baligh.  

3. Wajib dikhitan apabila sudah baligh, tidak wajib bagi yang belum baligh. "TAMBAHAN" Syaikh Abu Muhammad Al-Juaini mengatakan, "Apabila seorang anak lahir dalam keadaan sudah dikhitan, maka tidak ada hukum wajib dan sunnah untuk dikhitam.  


2. Rampak Naung  

menurut pendapat yang paling kuat, tidak boleh dikhitan bila seorang meninggal sebelum berhitan semasa hidupnya

.ومن مات بغير ختان لم يختن في الاصحقوله لم يختن) اي بعد موته في الاصحفتح المعين 132 


LINK DISKUSI : 
https://www.facebook.com/groups/196355227053960?view=permalink&id=602320219790790&_rdr#602354799787332
DOKUMEN FB :
https://m.facebook.com/groups/196355227053960?view=doc&id=604899322866213&refid=18
 
Top