Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5654. TABARRI : SYARAT MASUK ISLAM SELAIN DUA SYAHADAT ?

PERTANYAAN :

Assalamualaikum sahabat Piss sekalian. Mau bertanya, Dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam fathul mu'in bab riddah, saya baca terjemahan; disana disebutkan kalau bagi orang musyrik maka syahadatnya harus ditambah katanya. Sedangkan di kitab-kitab lain seperti sullam hanya disebutkan cukup 2 kalimat syahadat biasa; bahkan dalam acara dokter zakir naik, orang musyrik yang mau masuk islam cuman baca 2 kalimat syahadat saja tidak ada tambahan, sekalipun ada interview sebelumnya maupun sesudahnya. Yang dibingungkan, apakah yang di fathul muin itu menjadi patokan pokok, atau sebagian dari khilaf dari qaul ulama'? Dan lagi di fathul muin itu juga disebutkan: bagi non arab yg mengingkari kerisalahan nabi muhammad, seperti pengikut nabi isa as. Dari kalangan yahudi, harus menambah syahadatnya "muhammad adalah rasulullah untuk segenap makhluq". Terus kalau kita telusuri, dalam sejarah, orang-orang di negara lain yang sewaktu dulu kafir kan banyak yang non arab yang kemudian masuk islam, seeperti china, rusia, atau eropa. Syahadatnya kok biasa saja, tidak ada tambahan. Tapi kok di fathul muin berbicara lain, yang benar yang mana, yang perlu tambahan atau yang biasa saja? Kemudian kalau semisal ada orang islam kemudian dia murtad, murtadnya karena musyrik, seperti melakukan perkataan yang musyrik, kemudian ia sadar menyesal dan ingin kembali lagi ke islam dan mencabut semua kepercayaan musyriknya, tetapi masih di dalam hati, kemudian ia baca 2 kalimat syahadat biasa tanpa tambahan, namun hatinya sudah mengingkari semua kemusyrikan itu, dengan ini apakah syahadatnya sah? [Penyimak Bangsa].

JAWABAN :

Masalah ini termasuk ikhtilaf Ulama, dan para Ulama terbagi kepada tiga:
A. Menjadikan syarat
B. Menghukumi sunnah
C. Imam Syafi'i merinci:
- bagi penyembah berhala dan yang menolak kenabian (dalam arti sejak mula tidak percaya) tabarri hukumnya sunnah
- bagi ahli kitab yang mengetahui mengetahui kenabian Nabi Muhammad dan keterutusan terhadap umat maka ia harus tabarri.

Dari penjelasan di atas, yang murtad di nadzar:
a. Jika menolak Islam maka cukup memenuhinya dengan syahadatain
b. Jika menolak salah satu ibadah, maka syahadatain ditambah pengakuan atas kebenaran ibadah yang ditolaknya.
c. Jika kasusnya mencela Nabi, tidak ditambahkan tabarri karena dengan syahadat risalahnya sekaligus pengakuan kebenaran Nabi, mafhum muwafaqahnya pun bila menolak Allah dengan syahadat ilahiyyahnya menyatakan kebenaran Allah sebagai Tuhannya.

Nah, bila masih ragu, maka perbarui saja syahadatainnya berikut tabarrinya, jika memang dikhawatirkan jatuh pada murtad yang mengharuskan tabarri, dan konsekuensinya semua ibadah yang mesti di qadla ya harus diqadla.
Wallohu a'lam. [Aas Ahmad Hulasoh, Gania Talin, Raihan Zacky Elfath, Dul].

Referensi :

فأما الشهادتان: فواجبتان لا يصح إسلامه إلا بهما
وأما التبري من كل دين خالف الإسلام، فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه شرط في إسلام كل كافر ومرتد كالشهادتين.
Fokus:
والوجه الثاني: أنه استحباب في إسلام كل كافر ومرتد كالاعتراف بالبعث والجزاء.

Yang kedua, itu dianjurkan / sunnah bagi orang kafir atau murtad yang ingin memeluk islam, seperti pengakuan terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan

الحاوي الكبير للماوردي
والوجه الثالث: - وقد أفصح به الشافعي في كتاب الأم - إنه إن كان من عبدة الأوثان ومنكري النبوات كالأميين من العرب كان التبري من كل دين خالف الإسلام مستحبا.
وإن كان من أهل كتاب يعترفون بالنبوات،. وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - نبي مبعوث إلى قومه كان التبري من كل دين خالف الإسلام واجبا لا يصح إسلامه إلا بذكره.
فإذا ثبت ما ذكرنا من شروط الإسلام المعتبرة في توبة المرتد، نظر في ردته،
فإن كانت بجحود الإسلام، صحت توبته بما ذكرنا من شروطه.
وإن كانت ردته بجحود عبادة من عباداته كالصلاة والصيام والزكاة والحج مع اعترافه بالشهادتين وصحة الإسلام، اعتبر في صحة توبته بعد شروط الإسلام الاعتراف بما جحده من الصلاة والصيام والزكاة، لأنه قد صار مرتدا مع اعترافه بالشهادتين فلم تزل عنه الردة بهما حتى يعترف بما صار مرتدا بجحوده، ولا يجزيه الاقتصار على الاعتراف بما جحده عن إعادة الشهادتين.
لأنه قد جرى عليه حكم الكفر بالردة، فلزمه إعادة الشهادتين، ليزول بهما حكم الكفر، ولزمه الاعتراف بما جحده ليزول به حكم الردة.
وهكذا لو صار مرتدا باستحلال الزنا واستباحة الخمر، كان من صحة توبته الاعتراف بتحريم الزنا وحظر الخمر ولكن لو صار مرتدا بسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان الاعتراف بنبوته في الشهادتين مقنعا في صحة توبته، ولا يفتقر إلى الاعتراف بحظر سبه، لأن في الاعتراف بنبوته اعترافا بحظر سبه  

- Kitab i'anah attholibin syarh fathul muin juz 4 hal 158 :
(قوله: ثم الاعتراف) عطف على التلفظ: أي إنما يحصل الاسلام بالتلفظ وبالاعتراف لفظا برسالته - صلى الله عليه وسلم - إلى غير العرب.
(وقوله ممن ينكرها) حال من الاعتراف: أي حالة كون الاعتراف المشروط ممن ينكر رسالته إلى غير العرب ويقول إنها خاصة بالعرب (قوله: فيزيد العيسوي إلخ) قال في الاسنى: العيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى اسحاق بن يعقوب الاصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أنه - صلى الله عليه وسلم - رسول إلى العرب خاصة، وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح.
(قوله: أو البراءة) ظاهر صنيعه أنه معطوف على محمد رسول الله الخ.
ويكون المعنى أو يزيد البراءة من كل الخ، وهو صريح عبارة الفتح ونصها: نعم العيسوي لا بد في صحة إسلامه أن يقول بعد محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام.
(قوله: فيزيدك المشرك إلخ) لا يناسب تفريعه على ما قبله، فالاولى الاتيان بواو الاستئناف بدل الفاء (قوله: وبرجوعه الخ) عطف على قوله بالاعتراف يعني إذا اعتقد مكفرا من المكفرات، فلا بد مع النطق بالشهادتين من رجوعه عن اعتقاده.
قال ع ش: كأن يقول برئت من كذا، فيبرأ منه ظاهرا أما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه.

LINK ASAL :