Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5013. KAJIAN KITAB FUTUHUL GHAIB (BAGIAN 72)

[Menyingkap Rahasia Ilahi] Mutiara karya Syeikh Abdul Qodir Al-Jailany ra

RISALAH KE-72
Orang-orang yang beragama Islam yang pergi  ke pasar dengan mematuhi kehendak agama, melakukan perintah Allah  seperti pergi melakukan shalat Jum’at atau upacara-upacara keagamaan  lainnya atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, terdiri atas  pelbagai jenis. Ada  sebagian mereka yang apabila pergi ke pasar itu melihat barang-barang  yang dijual di situ untuk mengisi perut dan memuaskan seleranya,  terpengaruh oleh barang-barang itu dan hati mereka terikat dengannya,  sehingga mereka masuk ke dalam suatu ujian.  Hal ini mungkin dapat  menjatuhkan dirinya dan merobohkan agamanya, lalu ia dipengaruhi oleh  hawa nafsu kebinatangan, kecuali jika Allah memelihara mereka dengan  rahmat-Nya dan perlindungan-Nya serta memberi mereka kesabaran dan  kekuatan untuk menghadapi tarikan hawa nafsu itu. Hanya dengan  pertolongan Allah sajalah mereka dapat selamat.

Ada pula sebagian  mereka yang apabila telah menyadari bahwa mereka itu hampir tergelincir  masuk ke lembah kemurkaan Allah, mereka lekas kembali masuk ke pangkuan  agama dan mengontrol diri mereka agar tidak terjerumus. Mereka ini  ibarat pahlawan yang menegakkan agama dan ditolong oleh Allah untuk  mengontrol diri mereka agar tidak dijajah oleh hawa nafsu yang rendah  itu. Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka di akhirat kelak.

Nabi pernah bersabda :  “Tujuhpuluh perbuatan baik akan dicatatkan untuk orang mu’min, apabila  ia membuang kehendak hawa nafsunya ketika ia dikuasai oleh hawa nafsu  itu atau apabila ia dapat menguasainya.” Beliau bersabda pula :  “Dan sebagian dari mereka ada yang mendapatkan kenikmatan ini, yang  berupa kekayaan harta benda dunia, dan menggunakannya dengan karunia dan  kehendak Allah, dan mereka bersyukur kepada Allah karena mendapatkan  karunia itu.”

Ada pula di antara mereka yang tidak melihat atau  tidak menyadari kenikmatan yang ada di pasar. Mereka buta terhadap  selain Allah.  Mereka hanya mengetahui Allah saja. Mata mereka  buta terhadap yang lain dan telinga mereka pun tuli terhadap yang lain.  Mereka sibuk dengan Allah, sehingga mereka lupa kepada yang lain. Mereka  ini jauh dari dunia dan kesibukannya.  Apabila kamu bertanya  kepada orang semacam ini di pasar tentang apa yang mereka lihat, maka  orang ini akan menjawab, “Kami tidak melihat apa-apa.”

Memang  mereka melihat barang-barang di pasar dengan mata kepala mereka, tetapi  mereka tidak melihatnya dengan mata batin mereka. Mereka hanya melulu  melihat, mereka tidak melihatnya dengan keinginan hawa nafsu yang  rendah. Pandangan itu jatuh kepada rupa lahirnya saja dan bukan pada  hakekatnya. Pandangan itu adalah lahiriah dan bukan batiniah.   Pada lahirnya, memang mereka melihat barang-barang dan benda-benda itu  di pasar, tetapi di dalam mata hati mereka, apa yang mereka lihat  hanyalah Allah.

Kadang-kadang tampak dengan sifat keagungan-Nya (Jalal)  dan kadang-kadang pula tampak dengan sifat kelemah-lembutan-Nya dan  keindahan-Nya (Jamal). Ada pula di antara mereka yang apabila  masuk ke pasar, hati mereka penuh dengan Allah Yang Maha Agung lagi Maha  Indah, mereka mengasihi orang-orang yang ada di situ.  Oleh karena  perasaan kasih sayang mereka ini, maka pandangan mereka tidak langsung  tertumpu kepada barang-barang milik orang-orang pasar dan barang-barang  yang ada di hadapan mereka. Sejak memasuki pasar sampai keluar lagi  darinya, orang-orang ini tetap berada di dalam shalat atau hubungan  dengan Allah, mereka memohon perlindungan Allah dan mendoakan penghuni  pasar dengan rasa kasih sayang. Hati mereka memohon kepada Allah supaya  penghuni pasar itu diberi kebajikan dan dijauhkan dari kedurjanaan.  Mereka tiada henti-hentinya memuji Allah atas karunia dan nikmat yang  dilimpahkan kepada mereka.  Orang-orang semacam ini dijuluki  pengawal kerohanian untuk suatu pasar, bandar dan hamba-hamba Allah.  Bisa juga kamu menjuluki mereka sebagai orang-orang yang memiliki ilmu  ma’rifat, para Abdal, orang-orang wara’, orang-orang yang mengetahui  perkara nyata dan perkara ghaib, orang-orang yang dicintai Allah, tujuan  terakhir dari Allah, khalifah Allah di atas muka bumi, duta Allah,  orang-orang yang menjalankan kebaikan dan kenyataan yang manis,  orang-orang yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus dan benar,  dan pembimbing rohani. Inilah kekasih Allah.

Semoga Allah  melimpahkan rahmat dan hikmat-Nya kepada orang-orang semacam ini dan  siapa saja yang menghadapkan wajahnya kepada Allah serta kepada mereka  yang mencapai puncak ketinggian kerohanian. Wallohu a'lam.

المقالة الثانية والسبعون  فـي مـن إذا دخـل الأســواق و مـال إلـى مـا فـيـهـا  و مـن إذا دخـلـهـا و صـبـر
 قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـاه : الذين دخلون الأسواق من أهل  الدين و النسك في خروجهم إلى أداء ما أمر الله تعالى من صلاة الجمعة و  الجماعة و قضاء حوائج تسنح لهم على أضرب : مــنــهــم من إذا دخل السوق و  رأى فيه من أنواع الشهوات و اللذات تقيد بهما و علقت بقلبه فتن، و كان ذلك  سبب هلاكه و تركه دينه و نسكه و رجوعه إلى موافقة طبعه و إتباع هواه إلا أن  يتداركه عزّ و جلّ برحمته و عصمته و إصباره إياه عنها فتسلم.
و  مــنــهــم من إذا رأى ذلك كاد أن يهلك بها رجع إلى عقله و دينه و تصبر و  تجرع مرارة تركها، فهو كالمجاهد ينصره الله تعالى على نفسه و طبعه و هواه، و  يكتب له الثواب الجزيل في الآخرة. كما جاء في بعض الأخبار عن النبي صلى  الله عليه و سلم أنه قال : ( يكتب للمؤمنين بترك شهوة عند العجز عنها أو  عند المقدرة سبعون حسنة ) أو كما قال.
 و مــنــهــم من يتناولها و  يتلبس بها و يحصلها بفضل نعمة الله عزّ و جلّ التي عنده من سعة الدنيا و  المال، و يشكر الله عزّ و جلّ عليها.
 و مــنــهــم من لا يراها و لا  يشعر بها، فهو أعمى عن ما سوى الله عزّ و جلّ، فلا يرى غيره، و أصم عما  سواه فلا يسمع من غيره، عنده شغل عن النظر إلى غير محبوبه و اشتهائه، فهو  في معزل عما العالم فيه فإذا رايته و قد دخل السوق فسألته عما رأى في السوق  يقول ما رأيت شيئاً. نعم قد رأى الأشياء لكن قدر رآها ببصر رأسه لا ببصر  قلبه، و نظرة فجاءت لا نظرة شهوة، نظر صورة لا نظر معنى، نظر الظاهر لا نظر  الباطن، فبظاهره ينظر إلى ما في السوق و بقلبه ينظر إلى ربه عزّ و جلّ،  إلى جلاله تارة و إلى جماله تارة أخرى.
و مــنــهــم من إذا دخل السوق  امتلأ قلبه بالله عزّ و جلّ رحمة لهم، فتشغله الرحمة لهم عن النظر إلى ما  لهم و بين أيديهم فهو في حين دخوله إلى حين خروجه في الدعاء و الاستغفار و  الشفاعة لأهله و الشفقة و الرحمة عليهم و لهم، و عينه مغرورقة و لسانه في  ثناء و حمد لله عزّ و جلّ بما أولى الكافة من نعمه و فضله فهذا يسمى شحنة  البلاد و العباد، و إن شئت سميته عارفاً و بدلاً و زاهداً و عالماً غيباً و  بدلاً محبوباً مراداً و نائباً في الأرض على عباده، و سفيراً و جهبذاً و  نفاذا و هادياً و مهدياً و دالاً و مرشداً فهذا هو الكبريت الأحمر و بيضة  العقعق، رضوان الله عليه و على كل مؤمن مريد لله وصل إلى انتهاء المقام، و  الله الهادي.   و الله أعلم.

LINK ASAL:
www.fb.com/notes/1347278421961629

www.fb.com/groups/piss.ktb/1279864452036360/