Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3844. NAHWU : TARKIB LAFAD MARHABAN

PERTANYAAN :

> Intan Dwi Andini
Assalamu'alaikum. MARHABAN iku tarkibnya bgmn...???

JAWABAN :

> Mas Hamzah

.مرحبًا : مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

Lafad marhaban adalah maf'ul mutlak dibaca nasab, tanda nasabnya adalah harokat fathah yang terlihat pada huruf akhirnya.

Lihat keterangan kitab lisanul arob (6/119) :

أهلا ومرحبا أي : صادفت أهلا ومرحبا . وقالوا : مرحبك الله ومسهلك . وقولهم : مرحبا وأهلا أي : أتيت سعة وأتيت أهلا ، فاستأنس ولا تستوحش . وقال الليث : معنى قول العرب مرحبا : انزل في الرحب والسعة ، وأقم فلك عندنا ذلك . وسئل الخليل عن نصب مرحبا ، فقال : فيه كمين الفعل أراد : به انزل أو أقم ، فنصب بفعل مضمر ، فلما عرف معناه المراد به أميت الفعل . قال الأزهري وقال غيره في قولهم مرحبا : أتيت أو لقيت رحبا وسعة لا ضيقا ، وكذلك إذا قال : سهلا أراد : نزلت بلدا سهلا ، لا حزنا غليظا .

Ahlan wa marhaban : yakni shodafta ahlan wa marhaban orang arab berkata : marhabakalloh wa mashalak (mudah-mudahan Allah menempatkanmu dalam kelapangan dan kemudahan)

Perkataan mereka : ahlan wa marhaban yakni engkau datang dengan disambut dengan baik/keramahan/senang/kelapangan hati dan suka cita, sehingga menjadi tentram/damai dan engkau tidak merasa kesepian.

Al-laits berkata : artinya ucapan orang arab "marhaban". ialah anzil fir rochbi was sa'ati, wa aqim falaka indana dzalik. [menempatilah dengan sambutan baik dan senang hati, dan berdiamlah (muqim) maka hal itu berlaku bagimu di sisi kami.]

Imam al-kholil ditanya tentang nashobnya lafadh marhaban. beliau menjawab : dalam lafadz tersebut tersimpan fi'il yang dikehendaki fi'ilnya yaitu : anzil wa aqim. maka lafadh marhaban dinashobkan oleh fi'il yang mudhmar (tersimpan). jika makna yang dikehendaki sudah di maklumi maka fi'ilnya dibuang.

Al-azhuriy berkata : dan selainnya berkata tentang ucapannya orang arab "marhaban" maksudnya ialah : ataita wa laqoita rohaban wa sa'atan la dloyyiqon. (engkau datang dan bertemu dengan senang dan lapang bukan sempit)

Begitu pula ketika berkata "sahlan" : maka yang dikehendaki adalah : nazalta baladan sahlan (engkau menempati negeri dengan mudah), bukan dengan kesulitan yang sangat. ( Terj. Dik Ibnu Al-Ihsany Rinduku )

> Ghufron Bkl

"مَرْحَبًا":مفعول به لفعل محذوف تقديره "صَادَفْتَ" منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره؛ أي: "صَادَفْتَ مَرْحَبًا"...

Wallohu a'lam. (ALF)

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/907092465980229/
https://www.facebook.com/notes/927638217258987