Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3809. NAHWU : HURUF "ANNA" YANG DI BACA TAKHFIF PADA KALIMAH SYAHADAT

PERTANYAAN

>> April Lathifa
Assalamu alaikum Wr Wb. Tanya pak kyai bu nyai :
Kenapa dalam dua kalimat syahadat yang pertama pakai "an" dan yg kedua pakai "anna" ?
Apakah an itu sebenarnya anna yang ditakhfif? trimakasih


JAWABAN

>> Santrialit
Wa'alaikum salam Wr Wb. Perhatikan perubahannya 
 
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

Asalnya

اشهد انه لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

PERIHAL “AN” TAUKID TAKHFIF DARI “ANNA”

Ibnu malik dalam beit alfiyah nya mengatakan

وَإِنْ تُخَفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنّ *** وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنّ

Jika ANNA ditakhfif = AN, maka isimnya ada tersimpan (berupa dhamir syaen/sya`nu). Dan jumlah sesudah AN jadikan! sebagai khobarnya .

KETERANGAN :
Apabila ANNA yang hamzahnya berharakat fathah tsb di-takhfif (AN), maka ia tetap beramal namun isimnya berupa dhomir sya`en yang terbuang, dan khobarnya tiada lain adalah kalimat yang ada setelah AN tersebut.

Jadi asalnya : ASYHADU ANNAHU LAA ILAAHA ILLALLAHU
dhomir "HU" sesudah ANNA dibuang , karna TAKHFIF dibaca AN kemudian di idghomkan pada huruf LAM sesudahnya

Ma'na Asal : Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya suatu perkara ( aw sya`nu) Tiada tuhan yang haq di sembah kecuali Allah.
Ma'na lazim : Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang haq di sembah kecuali Allah.

Lengkapnya dalam syahadat pertama ada ISIM ANNA yang dibuang dan ada KHOBAR LAA NAFI JINIS yang dibuang :

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
Asalnya
اشهد ان (ه) لا اله ( اي لا معبود بحق في الوجود ) الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

Contoh dalam kalimat :
‘ALIMTU “AN” ZAIDUN QOOIMUN, ada dhamir sya`en yang terbuang taksirannya : ‘ALIMTU “ANNA-HU” ZAIDUN QOOIMUN.
(Isimnya berupa dhomir “HU” dan khobarnya adalah kalimat “ZAIDUN QOOIMUN”)
arti secara tarkib nahwu: Aku tahu sesungguhnya “suatu perkara” adalah zaid orang yang berdiri.
Arti bebas : Aku tahu bahwasanya zaid adalah orang yang berdiri.
(dhamir sya`en = dhomir yang merujuk pada suatu hal, suatu kejadian atau suatu perkara).

Wallahu A'lamLINK ASAL