Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

1679. BOLEHKAH BERSUCI DARI DUA HADATS ( JANABAT DAN HAIDL ) DENGAN SEKALI MANDI

PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum, pertanyaan titipan : Mohon pencerahan nya poro ustadz ustadzah, apa boleh jika mandi tuk mensucikan diri dari hadas haid bersamaan dngan hadas janabat ? pertama yang dilakukan niat hadas haid N lansung niat hadas janabhat, atas jawabannya saya sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum. [Chilfie Azza ].
JAWABAN :
Wa'alaikumsalam. Sekali mandi dengan diniati salah satunya sudah dapat mencukupi kedua hadatsnya (janabat dan haidnya)...
ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف
Bila pada wanita terdapat kewajiban mandi janabat dan mandi haid kemudian ia niat mandi untuk salah satunya maka sah mandinya dan tercapailah kedua mandinya secara keseluruhan dengan tanpa terdapat perbedaan pendapat ulama. [ Al-Majmuu’ alaa Syarh al-Muhadzdzab I/327 ].
Bahkan menurut Imam an-Nawawi bila padanya terdapat najis juga sah dengan sekali basuhan untuk menghilangkan hadats sekaligus najisnya bila najisnya tergolong najis hukmiyyah.
(وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه) أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما
Dan menghilangkan najis terlebih dahulu yang terdapat pada badannya, pendapat ini dikuatkan oleh ar-Rafi’i menurut beliau tidak cukup satu basuhan untuk menghilangkan hadats sekaligus najis, namun Imam an-Nawawi menguatkan pendapat yang menyatakan cukup dengan sekali basuhan untuk menghilangkan keduanya bila najisnya tergolong najis hukmiyyah sedang bila najisnya tergolong ‘ainiyyah menurut kedua imam diatas tetapdiwajibkan dengan dua kali basuhan. [ Fath al-Qariib I/15 ]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab. [Masaji Antoro].
Link Asal :

www.fb.com/groups/piss.ktb/438050572884423/