Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

1395. PEDOMAN MENENTUKAN PENYAKIT AKUT DALAM TAYAMUM, SENDIRI ATAU LEWAT DOKTER ?

PERTANYAAN :
Untuk mengetahui penyakit yang dideritanya memperbolehkan tayamum atau tidak, apakah harus melalui petunjuk dokter, ataukah bagi dirinya boleh memastikan penyakitnya sendiri ?
JAWABAN :
Dalam hal ini boleh perpgang pada orang adil atau orang yang bisa dipercaya, seperti dokter. Adapun untuk memastikan penyakitnya dengan dirinya sendiri, dapat dianggap cukup, apabila mengetahuinya tentang ilmu kedokteran. Namun menurut imam Romli belum cukup. Sedangkan menurut Imam Ibnu hajar dan Imam asnawi dianggap cukup.
- Hasyiata qolyubi wa amiroh . juz.1 Hal. 95 :
ويعتد فى خوف ماذكر قول عدل فى الرواية وقيل لابد من اثنين قوله ( عدل فى الرواية ) وهو البالغ العاقل الذى لم يرتكب لم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه ويعمل بمعرفته لنفسه , ان عرف الطبّ مطلقا. واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا الرملى عدم الاكتفاء بالتجربة . واكتفى بها الاسنوي وابن حجر وغيرهما واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه كما فى جواز العدول الى الميتة مع الخوف من استعمال الطاهر فى المضطر . أها
BATASAN PENYAKIT YANG LAMA MASA PENYEMBUHANNYA
Diantara factor yang memperbolehkan tayamum adalah, sakit yang ketika terkena air akan memperlambat masa sembuhnya. Sebatas mana setandar lamanya masa penyembuhan yang meperbolehkan tayamum ? Sekira lambatnya kesembuhan itu mencukupi untuk melaukukan shalat. Wallohu a'lam. [Lee Choe Lae Mon].
- Bugyatul mustarsidin - Hal 49 :
بغية المسترسدين

وقال البرماوى وضابط تأخر البرأ أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أو وقت المغرب . أه