Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

0587. HUKUM BERWUDHU DENGAN AIR CURIAN

PERTANYAAN :
Kalo boleh tau, apakah sah wudlu kita dengan menggunakan air curian ? Dan apa hukumnya? Serta apakah sah sholat kita dengan wudlu tadi ? [Tiara Khanselaloe Adadisini].
JAWABAN :
Berwudlu dengan menggunakan air curian hukum wudhunya sah, namun berdosa / haram dilakukan.
النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما يدل على نقصان الأجر لكن الفعل صحيح
Larangan, apabila menyangkut obyek/dzat kasus atau syarat sahnya maka berkonsekwensi pada keTIDAK-SAHannya. Apabila larangan menyangkut hal di luar itu maka tidak mengganggu keabsahannya, hanya saja mengurangi nilai pahala. [ talqihul ifham al'aliyyah 1/37 ].

Seseorang yang berwudhu’ dengan air curian, maka hal itu tetap sah wudhunya, sebab larangan di sini berkenaan dengan mencuri air, tidak berkenaan langsung dengan wudhu’ dengan air tersebut. Apabila larangan dimaksud berkenaan dengan wujud ibadah itu sendiri, maka ibadah ini tidak sah. Tetapi bila larangan ini bersifat umum, maka hal itu tidak berkait dengan sah atau tidaknya suatu ibadah. Jadi wudhu nya sah, tapi memakai airnya haram, bukan dzatiah airnya, tapi jalan mendapatkannya. Wallohu a'lam. [Yupiter Jet, Mbah Jenggot II, Satria Marawis].