Bismillahirrohmaanirrohiim

2569. APASIH BAI'UL MAJHUL ITU ?

PERTANYAAN :

Zainy Zayn
Asslamualikum  mau tanyak yg dimaksud dengan bai'ul majhul...? dalil dan referensinya..

JAWABAN :

> Ani Fah 
Wa'alaykumus salaam, Yaitu jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, merek atau kuantitasnya .Yg didalamnya terdapat unsur gharar . . .

> Toni Imam Tontowi 
Wa'alaikumusalaam. Dari Majmu' An-Nawawi - Marji'ul Akbar :

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع عين مجهولة كبيع عبد من عبيد، وثوب من أثواب، لأن ذلك غرر من غير حاجة، ويجوز أن يبيع قفيزاً من صبرة، لأنه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها فزال الغرر.

Qoolal Mushonnif rohimahullah ta'ala :Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahu / tidak jelas i barangnya seperti menjual seorang budak diantara beberapa budak, menjual baju diantara banyak baju, jual beli seperti itu tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur ghoror (penipuan) yang sia sia dikarenakan ketidak jelasan barang yang yang dijual, 

Dikecuaikan jual beli seperti menjual beras / gandum yang masih aa kulitnya (gabah), jual beli ini diperbolehkan kerana apbila diketahui kulitnya pasti ketahuan isinya, maka hilang unsur ghorornya.

LINK ASAL :
DOKUMEN FB :
.

PALING DIMINATI

Back To Top